Desinsectació

Desinsectació

El nostre principal servei és la desinfecció , de qualsevol establiment (hotels , clíniques , escoles, restaurants , particulars , etc . ) , amb les mes modernes tècniques .

Desinsectació per nitrogen líquid .

El sistema es compon d'un Deward , tanc aïllant de 50 litres de capacitat , una llança i un conjunt de filtres . Això permet, en situacions d'aplicació complicades , arribar a zones de difícil accés en qualsevol situació .

Doble sistema de tractament :

Gas : per al tractament espacial , arquetes , conductes , etc .

Líquid : per al tractament de materials infectats per insectes que ataquen les persones produint preocupants picades com xinxes , sarna , polls així com altres insectes d'importància per a la salut pública , paneroles , derméstidos , lepismes , arnes de teixit , àcars , etc .

La capacitat de penetració del Nitrogen , garanteix una temperatura tan baixa que no deixa cap possibilitat de sobreviure als insectes .

Avantatges

Ecològic : El nitrogen és el principal component de l'aire ( 79% ) i és utilitzat en processos de conservació d'aliments i en altres aplicacions en la indústria alimentària des de fa anys .

Segur : Seguretat del sistema i DPI ( dispositiu de protecció individual ) .

Eficaç : El gas produeix un núvol la qual aconsegueix -120 º C. El líquid penetra en els teixits aconseguint una temperatura de -196 º C Els resultats de les proves realitzades són extraordinaris : 100% de mortalitat en tota classe d'insectes sigui qual el seu estat de desenvolupament , ous , larves o adults .

Pràctic : No necessita de preparació del lloc d'aplicació ni de neteja després del tractament . El tractament es realitza sense olors i és totalment innocu , i la zona tractada pot ser utilitzada immediatament .

Aquesta solució és ideal per al control d'agents biològics en indústria alimentaria , hotels , restaurants i en tota classe de llocs on es desenvolupa una activitat 24 hores al dia sense interrompre l'activitat , evitant la repercussió econòmica o funcional que suposaria un altre tipus de tractament .

Desinsectación - Desratización - Desinfección - Tratamiento para ratas, Cucarachas, Ratones, Termitas, Carcoma - Todo tipo de insectos

Informació de contacte

Fumigacions DDD
carrer Rec nº 6, 08420
Canovelles - Barcelona
Telèfon:(+34) 938 443 568
24 hores: (+34) 615 881 693
E-mail: [email protected]

La Nostre Ubicació

Tags